Opatření děkana č. 6/2017

Opatření děkana č. 6/2017
Pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Účinnost dnem podpisu děkana

 

Toto opatření upravuje pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Přílohou opatření je Logomanuál 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který určuje pravidla a dává doporučení pro správné použití loga i základních a doplňkových variant logotypu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a definuje další prvky fakultního vizuálního stylu (písma a barvy).

 

V Praze dne 22. 5. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 22. 5. 2017
Účinnost: od 22. 5. 2017
Gestor: Oddělení pro web a média
 
Vytvořeno: 22. 5. 2017 / Upraveno: 7. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková