Opatření děkana č. 5/2019

V Praze dne 6. 5. 2019

Opatření děkana č.  5/2019,
kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020
na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Zápis do 1. ročníku studia pro nejlepší uchazeče

bakalářského SP Fyzioterapie

10. června 2019

Zápis do 1. ročníku studia pro nejlepší uchazeče

magisterského SP Všeobecné lékařství

14. června 2019

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné

lékařství

27. června 2019

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Specializace ve

zdravotnictví, obor Fyzioterapie

28. června 2019

Zahájení akademického roku

1. října 2019

Zápis do vyšších ročníků

Dle Harmonogramu a podmínek

zápisů do vyšších ročníků na

adrese: http://www.lf2.cuni.cz/

studium-elektronicke-zapisy
Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
– pro zimní semestr:

2. září – 30. září 2019

(volitelné předměty:
9. září – 30. září 2019)
– pro letní semestr:

10. února - 16 února 2020

Imatrikulace

14. října 2019


Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník bakalářského SP Všeobecné

ošetřovatelství


16. září 2019

1. ročník bakalářského SP
Pediatrické ošetřovatelství
19. září 2019

Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství


1. října 2019

Vánoční prázdniny

21. prosince 2019 – 3. ledna 2020

Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

13. ledna 2020 – 9. února 2020

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné

ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství
2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství   

13. ledna 2020 – 16. února 2020                   

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství  

6. ledna 2019 – 31. ledna 2020

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné

lékařství – bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých

ročníků – průběžně

Letní semestr

 

1. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – zahájení semestru

od 10. února 2020 do

14. února 2020 týden

„Praktické lékařství – úvod“,

výuka dalších

předmětů začíná od

17. února 2020  

2.–3. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – zahájení semestru

17. února 2020
 

4.–6. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých

ročníků – průběžně

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP

Fyzioterapie
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie  

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve

zdravotnictví, obor Fyzioterapie  

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství
2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

17. února 2020

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

3. února 2020

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP

Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve

zdravotnictví, obor Fyzioterapie

25. května 2020 –

30. června 2020

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

1. června 2020 –

30. června 2020

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

18. května 2020 –

29. května 2020

4.–6. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství – bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých

ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2020 –

31. srpna 2020

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2020 –

14. září 2020

Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek

1. srpna 2020 –

14. září 2020

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky

14. září 2020

Rektorský den

6. května 2020

Promoce

5. listopadu 2019 –

bakalářské studium,

9. a 10. července 2020 – magisterské studium,
8. července 2020 –

bakalářské studium

Konec akademického roku  2019/2020

30. září 2020

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 6. 5. 2019
Účinnost: od 6. 5. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 5/2020
Vytvořeno: 6. 5. 2019 / Upraveno: 4. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová