Opatření děkana č. 13/2020

Opatření děkana č. 13/2020,

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2020/2021

na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

29. června 2020 a 7. července 2020

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

 

 

 

30. června 2020

Zahájení akademického roku

1. října 2020

Zápis do vyšších ročníků

Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: http://www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy

Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:

pro zimní semestr: 14. září – 30. září 2020

pro letní semestr: 8. února – 14 února 2021

Imatrikulace

19. října 2020

 

Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra

 

17. září 2020

 

21. září 2020

 

1. října 2020

 

1. října 2020

 

1. října 2020

Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

 

 

 

 

 

5. října 2020

Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

18. ledna 2021 – 7. února 2021

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie
3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1.–2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

 

 

 

 

 

18. ledna 2021 – 14. února 2021

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra 

11. ledna 2021 – 29. ledna 2021

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

 

Letní semestr: zahájení 

1. ročník magisterského SP

Všeobecné lékařství
 

od 8. února 2021 do 12. února 2021 týden „Praktické lékařství – úvod“, výuka dalších předmětů začíná od 15. února 2021

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

15. února 2021

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1.–2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

 

 

 

15. února 2021

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra

1. února 2021

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP

Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského SP Fyzioterapie
3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství
1.–2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

 

 

 

24. května 2021 – 30. června 2021

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství,

studijního oboru Všeobecná sestra

10. května – 29. května 2021

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2021 – 31. srpna 2021

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2021 – 20. září 2021

Možnost vypisování státních závěrečných zkoušek

1. srpna 2021 – 20. září 2021

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

20. září 2021

Promoce 

7. července 2021 – bakalářské studium
19. července a 29. července 2021 – magisterské studium

Konec akademického roku 2020/2021

30. září 2021

 

Termín rektorského dne je stanoven na 12. května 2021.

 

V Praze dne 25. 6. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 25. 6. 2020
Účinnost: od 25. 6. 2020
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 25. 6. 2020 / Upraveno: 23. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová