Oddělení informačních systémů 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Oddělení zajišťuje správu centrálních služeb sítě na 2. LF UK, rozvoj informačních technologií a jejich aplikací.

Vydáno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 12. 10. 2021