Pelikánoviny 4/2023

Logo

pelikánovin(k)y

duben 2022

Vážené zaměstnankyně a zaměstnanci, vážené studentky a studenti, milí přátelé,

jeden můj holandský kolega z Nijmegenu na svých přednáškách říká, že u nich na akademické půdě se nesluší hovořit o penězích. Na Univerzitě Karlově to zcela evidentně neplatí, poslední týdny se prakticky neřeší nic jiného než rozpočet letošní, rozdělování prostředků v roce 2024, respektive v letech dalších. Když do toho připočítám rozpočet na multifunkční budovu a úsilí jej naplnit a naše rozpočty pracovišť, kterým jsme věnovali a budeme věnovat velkou pozornost, stává se z ekonomiky zásadní téma. Dlužno říci, že zcela oprávněně. Doby relativní hojnosti zřejmě na nějakou dobu skončily a jedinou možnou reakcí ze strany fakulty je racionalizace chodu a hledání cest k navýšení příjmů. Nic z toho není možné bez dobře fungujícího systému a řádné analýzy.

Na druhou stranu ale nesmíme zapomenout na relaxaci a odpočinek. To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli uspořádat náš fakultní filmový festival, vtipně nazvaný Peli-Cannes. Je nám jasné, že každý k relaxaci potřebuje něco jiného, čemuž odpovídá i výběr promítaných filmů. Pro ty, kteří potřebují trochu absurdní legrace a chtěli by být raději povalečem, bude připraven Big Lebowski, pro ty, již se chtějí společně bát, máme Psycho. Těm, kteří litují, že se nedali uměleckým směrem, nabídneme Zkoušku umění a ty, již se potřebují dojmout, jistě potěší Velryba. Kromě toho představí studenti FAMU svoji produkci včetně následné diskuse a bude i pop-corn a červený koberec, tedy vše, co k správnému filmovému festivalu patří. Chybí mi už jenom ty hvězdy a celebrity – ale těmi bude vy všichni, kteří přijdete. Takže určitě 13. dubna kvečeru nezapomeňte, bude to stát za to!

Přeji vám všem krásné prožití prvních jarních dnů.

Podpis děkana 2. lékařské

děkan 2. lékařské

Děkana a pelikán

Co se stalo
nejvýznamnějšího

 

 

Když se výzkum kamarádí s klinickou prací

Když se výzkum kamarádí s klinickou prací

O kategorii Vědci, teoretici a experimentátoři: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Ceny Wernera von Siemense se mluví jako o královské. Letošní první místo putuje na 2. lékařskou fakultu, konkrétně dr. Bloomfielddr. Paračkové na Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol.

 

Jaký byl ples 2. lékařské?

Jaký byl ples 2. lékařské?

Jak si studenti a zaměstnanci 2. lékařské fakulty užili letošní ples?

 

Nenechte si ujít!

Chystané akce

Peli-Cannes: 1. ročník filmového festivalu pro studenty a zaměstnance 2. LF UK a FN Motol

Peli-Cannes: 1. ročník filmového festivalu pro studenty a zaměstnance 2. LF UK a FN Motol

čtvrtek 13. dubna 2023

18.00—23.00

posluchárny 2. LF UK a FN Motol

slavnostní zahájení ve Velké posluchárně

 

Robotická olympiáda 2023

Robotická olympiáda 2023

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet práci s operační konzolí a stát se alespoň na chvíli robotickým chirurgem? Robotická olympiáda proběhne i letos...

zápis probíhá na sekretariátu děkana

startujeme 15. května, finále 22. května

 

28th edition of International Student Scientific Conference

28th edition of International Student Scientific Conference

13–15 April 2023

The deadline for submissions: 7 February

Medical University of Gdansk, Poland

Conference website

 

 

1. ročník filmového festivalu

4 celovečerní filmy

13 studentských filmů z FAMU

1 cena diváků

 dobrovolné vstupné

Studenti a pracoviště

Váš prostor

Hlas studentů

Hlas studentů

Píšou Barbora Džerengová za Motolák a Linda Kurková za IFMSA 2. LF.