Pelikánoviny 11/2023

Logo

pelikánovin(k)y

listopad 2023

Vážené zaměstnankyně a zaměstnanci, vážené studentky a studenti, milí přátelé,

tyto řádky píši v týdnu, kdy vzpomínáme 70. výročí osamostatnění naší fakulty. Proběhla slavnostní promoce, studenti zorganizovali Noc fakulty, kde byly kromě obvyklého a opět skvělého programu představeny i výsledky několika projektů s výročím spojených. Na prvním místě bych zmínil filmový dokument Tělo–duše–pacient, na kterém se fakulta podílela a který ukazuje, jak vlastně může vypadat moderní výuka mediků. Dokument byl zařazen do hlavní soutěže na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě jako jediný krátkometrážní snímek a přijetí bylo velmi kladné. Jeho vyznění je velmi milé a pozitivní a myslím, že pan režisér Jindřich Andrš a jeho tým odvedli skvělou práci. Ale přesvědčit se budete moci i sami během několika týdnů na fakultním kanále YouTube. Druhou novinkou je sborník Pod křídly pelikána o naší fakultě a její historii, který navazuje na publikaci připravenou k 65. výročí před pěti lety. Dle mého soudu je i zde výsledek velmi zdařilý, editorovi Petru Andreasovi i dalším autorům patří dík i uznání.

Ale stručně k historii naší fakulty. Předně je třeba říci, že se, stejně jako ostatní lékařské fakulty, cítíme být pokračovateli téměř 700leté tradice výuky lékařství na Karlově univerzitě. Přesto je jasné, že osamostatnění tehdejší Fakulty dětského lékařství, ke kterému došlo vládním nařízením z 27. listopadu 1953, bylo významným dnem pro celou Karlovu univerzitu. Nařízení mělo zpětnou platnost od 1. září 1953, takže fakulta mohla plnohodnotně realizovat výuku již v daném školním roce. Za zmínku jistě stojí i další významné datum, 7. září 1990, kdy byla fakulta rozhodnutím rektora a po schválení AS UK přejmenována na 2. LF UK v rámci zrovnoprávnění všech pražských lékařských fakult.

Není pochyb o tom, že se naše fakulta stala významnou a integrální součástí Univerzity Karlovy a dodnes se zásadním způsobem podílí na přípravě českých lékařů i dalších zdravotnických pracovníků. Svědčí o tom některá čísla, jen od počátku 90. let úspěšně promovalo téměř 4500 lékařů, více než 1000 bakalářů v několika programech, téměř 400 fyzioterapeutů v navazujícím magisterském studiu a doktorské studium ukončilo 550 lékařů. Jen za posledních deset let na fakultě habilitovalo 68 docentů a jmenovací řízení úspěšně ukončilo 30 profesorů.

O slávu fakulty se zasloužily významné osobnosti české medicíny, jako byli profesoři Brdlík, Švejcar nebo Koutecký. Fakulta připravila celou řadu špičkových odborníků, kliniků i vědců, jejichž jména mají mezinárodní věhlas. O jejím vědeckém i pedagogickém potenciálu svědčí významná ocenění na české i mezinárodní úrovni, které její zástupci pravidelně získávají, naposledy profesor Kalina minulý týden. Naše absolventy lze najít ve většině zdravotnických zařízení v ČR, na řadě zahraničních pracovišť, ale i ve vedoucích funkcích v managementech předních českých nemocnic.

Jistě máme být na co hrdí.

Přeji vám všem krásný advent

Váš

Marek Babjuk, děkan      

 

Podpis děkana 2. lékařské

děkan 2. lékařské

Děkana a pelikán

Co se stalo
nejvýznamnějšího

 

Ohlédnutí za Vědeckou konferencí 2023

Ohlédnutí za Vědeckou konferencí 2023

Píše a oceněné účastníky vyhlašuje organizátor akce prof. Tomáš Kalina.
Aktualizace: Fotografie z předávání cen.

 

Noc fakulty 2023 a oslavy 70. výročí

Noc fakulty 2023 a oslavy 70. výročí

Fotogalerie z 23. listopadu z kampusu Plzeňská.

 

Nenechte si ujít

Chystané akce

Videochaty pro uchazeče se studenty 2. lékařské

Videochaty pro uchazeče se studenty 2. lékařské

Chcete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá v souvislosti s přijímačkami a studiem na 2. lékařské? Ujistit se, jestli jste si správně vybrali obor, a zjistit víc o tom, co vás na medicíně, fyzioterapii, ošetřovatelství nebo radiologické asistenci čeká? I letos vám nabízíme možnost popovídat si s našimi studenty z různých ročníků. Nejbližší chaty budou v sobotu 2. prosince od 10 do 12 hod.

 

Noční orientační běh dvojic v Šárce

Noční orientační běh dvojic v Šárce

6. prosinec 2023

přihlášky: 4. prosinec 2023

Divoká Šárka

 

Informační schůzka pro zájemce o Erasmus+

Informační schůzka pro zájemce o Erasmus+

13. prosinec 2023

14.00—16.00

Malá levá posluchárna (2. LF UK)

 

 

 

1348
Založení Univerzity Karlovy

1953
Rozdělení lékařských fakult

2023
70. výročí 2. lékařské

 

 

Studenti a pracoviště

 

Konference o domácím násilí přinesla ucelený pohled na problematiku a mnoho relevantních informací a názorů od odborníků

Konference o domácím násilí přinesla ucelený pohled na problematiku a mnoho relevantních informací a názorů od odborníků

O akci z 9. listopadu 2023 píše dr. Zuzana Ozaniak Střížová.

 

Motolák v listopadu

Motolák v listopadu

Po říjnu nabitém sportovními, kulturními a hlavně vzdělávacími akcemi jsme prožili ještě nabitější listopad...