Návod pro nastavení bezpečného (šifrovaného) a ověřeného odesílání elektronické pošty na 2. LF UK

(Platí pro program Thunderbird; v jiných programech bude nastavení podobné)

Souhrn nastavení:

  • server mail.lf2.cuni.cz
  • protokol SMTP
  • TCP port 587
  • ověření užívatelským jménem a heslem
  • heslo nešifrované
  • celé spojení zabezpečené SSL/TLS

Potřebné změny nastavte v záložce Odchozí servery:

Vydáno: 15. 6. 2010 / Upraveno: 15. 11. 2017 / Responsible person: Administrátor