Nadační fond Vlasty a Ervína Adamových

Nadační fond Vlasty a Ervína Adamových vypisuje každoročně stipendium pro sociálně potřebné studentky a studenty s výbornými studijními výsledky.

Uchazeči o stipendium předkládají písemné žádosti se zdůvodněním na Studijní oddělení děkanátu fakulty obvykle v období leden až únor, po posouzení žádostí správní radou jsou žadatelé písemně vyrozuměni o výsledcích.

Vytvořeno: 12. 4. 2012 / Upraveno: 26. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová