Mobilitní portály

Níže naleznete webové portály, které soustřeďují nabídky všech forem studijních a vzdělávacích zahraničních pobytů.

Zahraniční spolupráce na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků, více informací naleznete v univerzitní webové prezentaci o zahraniční spolupráci.
Akademická informační agentura
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.
Evropský mobilitní portál
Evropský mobilitní portál na serveru Europa je účinným nástrojem, umožňující organizacím a vědecko-výzkumným pracovníkům:
  • získat přehled o grantech a stipendiích,
  • vyhledávat pracovní místa nabízená v Evropském výzkumném prostoru,
  • zveřejňovat nabídku pracovních míst ve výzkumu a vývoji,
  • umístit do systému odborný profil pracovníka, který hledá místo ve výzkumu a vývoji v Evropě (vkládat informace mohou organizace a osoby, které se na portálu zaregistrují; služby portálu jsou bezplatné),
  • vyhledávat pracovníky odpovídající specifickým požadavkům,
  • vyhledávat praktické informace související s mobilitou.

Součástí Evropské sítě center pro mobilitu ERA-MORE je i České centrum pro mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků (ČCM), které se stará mimo jiné i o internetové stránky http://www.eracareers.cz/cz/, které jsou k dispozici i v anglické verzi a jsou vhodné pro pracovníky hledající příležitost v ČR.

Kontakt: Jindra Emmerová
České centrum pro mobilitu
Zahraniční odbor
Středisko společných činností Akademie věd ČR
Národní 3
110 00 Praha 1
Česká republika

tel. +420 221 403 249
fax +420 224 240 531
e-mail:

Vydáno: 16. 4. 2013 / Poslední aktualizace: 1. 8. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.