Mobilitní portály

Níže naleznete webové portály, které soustřeďují nabídky všech forem studijních a vzdělávacích zahraničních pobytů.

Zahraniční spolupráce na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků, více informací naleznete v univerzitní webové prezentaci o zahraniční spolupráci.
Akademická informační agentura
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.
Vydáno: 16. 4. 2013 / Poslední aktualizace: 1. 8. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.