Zvané přednášky doc. P. Jendelové

Mezinárodní ohlas vědeckých výsledků doc. P. Jendelové v oblasti terapeutického využití kmenových buněk v regenerativní medicíně se odráží v jejích pozvánkách na prezentaci zvaných přednášek od organizačních výborů mezinárodních konferencí.

V roce 2021 měla doc. Jendelová dvě zvané přednášky na mezinárodních kongresech:

1. „Keynote lecture“ na on-line pořádaném kongresu International Conference on Tissue Engineering and Regenerative Medicine s názvem Cell or cell-less therapy for treatment of neurological disorders, what is the option?

2. Vyzvanou přednášku Spinal cord injury: How can stem cells help? ve Varšavě na kongresu International Association of Neurorestoratology IANR XIII Conference & International Conference Stem cells: therapeutic outlook for nervous system disorders.