Zvané přednášky doc. P. Jendelové

Mezinárodní ohlas vědeckých výsledků doc. P. Jendelové se odráží v jejích pozvánkách na prezentaci zvaných přednášek od organizačních výborů mezinárodních konferencí.

V červnu 2019 přednášela jako pozvaný řečník na 5. konferenci o kmenových buňkách s tematickým zaměřením na terapeutický výhled využití kmenových buněk pro onemocnění CNS, která se konala v Olštýně v Polsku. Název přednášky byl The mechanisms underlying the beneficial effect of stem cells in the animal model of ALS.

V prosinci 2019 byla pozvaným řečníkem na konferenci o tkáňovém inženýrství a regenerativní medicine CTERM-BT v Bangkoku.