Pořádání mezinárodních kongresů

Pracovníci Ústavu neurověd (doc. P. Jendelová, Ing. M. Anděrová, doc. L. Vargová) se pravidelně aktivně zapojují do organizací mezinárodních kongresů a konferencí pořádaných v zahraničí nebo v tuzemsku. V hodnoceném období 2018–2020 byla doc. Jendelová členkou organizačního výboru mezinárodní konference Controlling Neuronal Plasticity: Developmental Disorder and Repair, která se konala v prosinci 2018 ve vile Lanna.