Popularizace základního výzkumu

Zaměstnanci ústavu (Ing. M. Anděrová, doc. P. Jendelová, doc. L. Vargová) se každoročně aktivně účastní popularizačních přednášek pro veřejnost, které se konají například v rámci Týdne vědy a techniky, Veletrhu vědy, Týdne mozku nebo dne otevřených dveří (DOD) ústavů AV ČR:

  • DOD – doc. Jendelová (2019, 2020, 2021), Ing. Anděrová – (2019, 2020, 2021), doc. Vargová – (2020, 2021)
  • Týden mozku – Ing. Anděrová (2019), doc. Vargová (2021)