Mezinárodní vzdělávací projekt Astrotech

Ústav neurověd 2. LF UK se v rámci společného pracoviště s Ústavem experimentální medicíny AV ČR zapojil do projektu Astrotech evropské inovativní vzdělávací sítě Maria Skłodowska-Curie, který bude poskytovat spektrum nových technologií pro záznam, studium a manipulaci s astrocyty ve zdravém i poškozeném mozku. V rámci projektu bude vyškoleno 15 mladých neurovědců ze zemí EU. Do projektu je zapojeno 25 veřejných výzkumných institucí, univerzit a dalších partnerů z devíti evropských zemí a ze zemí mimo společenství EU. Astrotech je součástí programu Horizont 2020 Excellent science. Koordinátorem za ČR je dr. Miroslava Anděrová.