Doc. P. Jendelová editorkou mezinárodních časopisů

Doc. P. Jendelová byla v roce 2018 hostujícím editorem mezinárodního časopisu International Journal of Molecular Sciences (IF 4.183), kde zorganizovala speciální číslo na téma Terapeutické strategie pro léčbu míšního poranění.

Rovněž slouží jako sekční editor (od roku 2016 dosud) pro mezinárodní časopis Cell Transplantation (IF 3.477).