Oddělení informačních systémů 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Oddělení zajišťuje správu centrálních služeb sítě na 2. LF UK, rozvoj informačních technologií a jejich aplikací.