Zápis ze 7. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 17. 12. 2020