Zápis ze 6. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 19. 11. 2020