Zápis ze 4. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 17. 9. 2020