Zápis z 5. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 22. 10. 2020