Zápis z 3. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 18. 6. 2020