Zápis z 3. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 15. 4. 2021