Zápis z 2. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 21. 5. 2020