Zápis z 2. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 18. 3. 2021