Zápis z 1. zasedání vědecké rady 2. LF UK dne 18. 2. 2021