Seznam členů vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

pro funkční období 2022–2026

Předseda:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Interní členové: Externí členové:

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Macek Jr, DrSc.
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Mgr. Martin Balaštík, Ph.D.

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.

Mgr. Jan Frič, Ph.D.
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Ing. Václav Rejholec, CSc.

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng. h.c., FEng.

 

Čestní členové:

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Vytvořeno: 3. 4. 2014 / Upraveno: 20. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná