Seznam členů vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

pro funkční období 2018–2022

Předseda:

Interní členové: Externí členové:

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.Vydáno: 3. 4. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná