Vakcíny proti covidu-19 a jejich vlastnosti přehledně

Štítky

Přehled připravil MUDr. Julius Lukeš, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s LaPipette (20. 3. 2021; Facebook).

 

 

 

 

 
Vydáno: 22. 3. 2021 / Upraveno: 26. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.