Prof. Pavel Dřevínek k tématu COVID-19

Štítky: 

Přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., v rozhovoru na ctidoma.cz (19. 5. 2020; Mikrobiolog Dřevínek: Společnost je teď nastavená tak, že když se řekne koronavirus, znamená to skoro jistou smrt, Martin Chalupa).

Fotografie: Archiv 2. LF.

Vydáno: 20. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 20. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.