Doc. Jana Prausová o dopadech odložené zdravotní péče a nedostatečných preventivních vyšetřeních

Štítky: 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, v rozhovoru na Echo24 (28. 3. 2021; „Žádali jsme očkovat onkologické pacienty, nikdo se s námi nebavil. Dopad bude velký“, ptal se Viet Tran).

Fotografie: FN Motol

Vydáno: 29. 3. 2021 / Poslední aktualizace: 29. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.