Doc. Jana Prausová o dopadech odložené zdravotní péče a nedostatečných preventivních vyšetřeních