Články

Opatření děkana č. 7/2022

29. 4. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 4. 2022
Účinnost: od 29. 4. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 14/2022

 

Opatření děkana č. 4/2022

29. 4. 2022

Absence z povinných částí výuky studijního programu Všeobecné lékařství / General Medicine na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 21. 4. 2022
Účinnost: od začátku akademického roku 2022/2023
Gestor: Studijní oddělení