Články

Opatření děkana č. 9/2021

3. 5. 2021

k bezpečnosti v areálu Objektu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při dobudování výukových prostor

Platnost: 3. 5. 2021
Účinnost: od 3. 5. 2021
Gestor: Oddělení investiční výstavby
 

Vychází monografie Základy dětské neurologie

3. 5. 2021

Kniha je určena jak studentům medicíny, tak širokému okruhu zájemců o problematiku onemocnění centrální i periferní nervové soustavy v dětském věku... Autory třetího, přepracovaného vydání jsou prof. Pavel Kršek, dr. Alena Zumrová a kolektiv.