Univerzita Karlova provedla komplexní a nezávislé hodnocení své vědecké činnosti. Jak v něm dopadla 2. lékařská fakulta?

Přehledný článek na webu UK Forum, shrnující
výsledky hodnocení jednotlivých fakult UK,
si můžete přečíst zde.

Univerzita Karlova provedla jako první česká vysoká škola z vlastní iniciativy komplexní, kritické a maximálně nezávislé hodnocení své vědecké činnosti. Z výsledků hodnocení plyne, že v některých oborech na některých fakultách dosahuje úrovně srovnatelné se špičkovými univerzitami v Evropě (jako např. ekonomie, archeologie, informatika, geografie nebo kardiologie), ale aby se jako celek zařadila mezi nejlepší evropské univerzity, musí se dál zlepšovat. S několika excelentními centry, která přesahují průměr a jsou mezinárodně konkurenceschopná, je na tom podobně i 2. lékařská fakulta.

Kdo a jak hodnotil?

Hodnocení provedla v uplynulých dvou letech mezinárodní Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti, mezinárodní panel univerzity složený z několika set převážně zahraničních odborníků, kteří jako měřítko pro srovnání zvolili univerzity v Heidelbergu, ve Varšavě, Kodani, Milanu, Vídni a Lovani. Hodnotilo se především pomocí bibliometrické analýzy podle databáze Web of Science, objemu získaných grantových prostředků i sebehodnotících zpráv.

Jak byly hodnoceny součásti univerzity a lékařské fakulty

Z Univerzity Karlovy se celkově nejlépe umístilo Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), které jako jediné získalo celkovou známku A. Pět fakult obdrželo výborné B+, a to Matematicko-fyzikální, Přírodovědecká, 1. lékařská, Farmaceutická a Filosofická fakulta. Z lékařských fakult se dále nejlépe umístily Druhá a Třetí s hodnocením B; Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové získaly C+.

Jak dopadly obory na 2. lékařské fakultě, které jsou excelentní a které průměrné?

Na 2. lékařské fakultě získala nejlepší hodnocení, známku A, dětská hemato-onkologie, kterou hodnotitelé označili za jednu z vlajkových lodí medicínského výzkumu Karlovy univerzity; výzkum dětských leukémií je také nejúspěšnější v získávání grantových finančních prostředků (asi jedna třetina financování). Rovněž excelentním centrem je Dětské kardiocentrum (hodnocené v rámci kardiologie). Známku B získaly klinická neurologie, která vyprodukovala třetinu z deseti procent nejlepších publikací v oboru na UK, mezinárodně respektovaná dětská nefrologie a psychologie s menším počtem výzkumníků a větším podílem impaktovaných publikací než na jiných fakultách.

Endokrinologie a výzkum metabolismu se blíží úrovni 1. lékařské fakulty, vedoucí v tomto oboru, a získaly C+. V kardiologii a kardiochirurgii vyzdvihují hodnotitelé excelentní a v tuzemském kontextu jedinečné Dětské kardiocentrum, množství vysokoimpaktovaných publikací Kardiologické kliniky, celek nicméně získal C+.  Stejně byly známkovány biologie a experimentální biologie (výzkum vzácných genetických chorob) a psychiatrie.

V nejnižších příčkách známkou C byla hodnocena chirurgie, v níž ale, jak konstatují hodnotitelé, model financování a pracovní zátěž nedovolují vytvářet větší množství kvalitních publikací, a gynekologie a porodnictví, které výrazně nepřispívají ke gynekologicko-onkologickému výzkumu, kterým se fakulta jinak profiluje.

 

dětská hemato-onkologie

A

klinická neurologie

B

dětská nefrologie

B

psychologie

B

endokrinologie

C+

psychiatrie

C+

kardiologie a kardiochirurgie

C+

biologie a experimentální biologie

C+

gynekologie a porodnictví

C

chirurgie

C


Na 2. lékařské fakultě není autor, který by jasně vedl v citovanosti, a výkon fakulty stojí na skupině publikačně nejúspěšnějších osobností. Fakulta má doktorský program silný v oborech genetiky, neurověd a leukémii/onkologii, jinak je příliš roztříštěný mezi mnoho oborů. Přestože máme slušný počet mezinárodních projektů, financování, které z nich plyne, tomu úplně neodpovídá; je zde ale dobrý potenciál pro růst. Fakulta by se měla zaměřit na obory, v nichž je mezinárodně nejvíce konkurenceschopná, v ostatních držet slušný standard, získat více zahraničních výzkumníků a více publikovat v časopisech s vysokým impaktem.

V souvislosti s pěticí lékařských fakult hodnotitelé také upozorňují na neefektivitu, která se projevuje například v plánování výzkumu, a nabádají k větší spolupráci v podobě mezifakultních skupin a středisek. Průběžně zmiňuji problém podfinancování.

Podrobnosti v příloze:

University Unit Evaluation Report: Second Faculty of Medicine (pdf, 232 kB)

Vytvořeno: 5. 5. 2021 / Upraveno: 11. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.