Studujte Aplikovanou fyzioterapii na 2. lékařské

V akademickém roce 2021/2022 otevírá 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie, který navazuje na bakalářský studijní program. Absolventi studijního programu mohou na 2. LF UK poté pokračovat v doktorském studijním programu Kineziologie a rehabilitace nebo nastoupit do praxe. 

V nové akreditaci programu Aplikovaná fyzioterapie došlo k několika změnám, harmonizujícím stávající kurikulum. Hlavní změnou je implementace nových předmětů a odborných kurzů. Nově byl do studijního plánu zařazen povinný předmět Dynamická neuromuskulární stabilizace, jedná se o originální diagnosticko-terapeutický koncept, jehož autorem je přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol prof. Pavel Kolář. Nově bude také vyučován certifikovaný kurz Postupy myoskeletální medicíny a předmět Ortotika, protetika a adjuvatika.

Více informací o našich studijních programech, včetně programu Aplikovaná fyzioterapie, najdete zde.

Přihlášky do programu Aplikovaná fyzioterapie lze podávat až do 31. března 2021 prostřednictvím univerzitní aplikace SIS.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat našich současných studentů fyzioterapie, můžete využít naše živé chaty. Virtuální setkání pořádáme vždy v sobotu od 10 do 12 hodin jednou za měsíc až do přijímaček ve dnech 20. března, 24. dubna a 22. května, a to prostřednictvím aplikace Zoom. Přístup najdete na našem webu.

Vydáno: 11. 3. 2021 / Poslední aktualizace: 11. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková