Stop alkoholu v těhotenství: Mezinárodní den fetálního alkoholového syndromu

V České republice se ročně narodí až 3000 dětí s příznaky FASD (Fetal alcohol syndrom disorders) v důsledku užívání alkoholu matkami během těhotenství. Univerzita Karlova spouští u příležitosti Mezinárodního dne fetálního alkoholového syndromu, který připadá na 9. září, informační kampaň Stop alkoholu v těhotenství, do níž se zapojuje i 2. lékařská fakulta.


Z tiskové konference, která proběhla v úterý 8. září.
Zleva prof. Vladimír Komárek, děkan 2. lékařské fakulty,
prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, prof. Antonín
Pařízek a dr. Miroslav Barták, oba z 1. lékařské fakulty.
Zdroj fotografie: Univerzita Karlova

V České republice se ročně narodí až 3 000 dětí s příznaky poruchy fetálního alkoholového spektra (FASD, Fetal alcohol syndrom disorders), které se rozvíjejí se u dětí, jejichž matka v těhotenství konzumovala nadměrné dávky alkoholu. Ještě závažnější projevy má  fetální alkoholový syndrom (FAS, Fetal Alcohol Syndrome), který je v naší republice ročně diagnostikován u cca 300 novorozenců. Univerzita Karlova připravila informační kampaň, jež má na užívání alkoholu během těhotenství upozornit. Startuje ve středu 9. září. Na tento den připadá Mezinárodní den fetálního alkoholového syndromu.

„Celosvětově se ročně narodí více než 100 000 dětí s fetálním alkoholovým syndromem (FAS) a až desetkrát více dětí s FASD (Fetal alcohol syndrom disorders). FAS se projeví dysmorfickými změnami v obličeji, mikrocefalií, mentální retardací a poruchami chování. Mohou být přítomny i vrozené vady srdce a jiných orgánů. Příznaky v rámci FASD jsou mírnější, jedná se především o specifické poruchy učení, vývojové poruchy řeči, problémy s učením a soustředěním. Příčinou FAS/FASD je užívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství. Tíže a spektrum příznaků se liší jak podle množství požitého alkoholu, tak i v závislosti na tom, v kterém stádiu gravidity a jak často byl alkohol konzumován,“ vysvětluje děkan 2. lékařské fakulty prof. Vladimír Komárek, který kampaň z pozice dětského neurologa zaštiťuje po odborné stránce.

„Statistiky uvádějí, že až třicet procent evropských žen v těhotenství konzumuje alkohol a Česká republika bohužel nepatří k výjimkám. Proto se v České republice narodí každý rok téměř tři tisíce dětí s FASD a z nich přibližně 300 trpí velmi závažným postižením v rámci FAS,“ doplňuje prof. Vladimír Komárek.

Jak upozorňuje rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, pití alkoholu je v České republice celkově výrazný problém. „Nadměrná konzumace alkoholu má závažné dopady na lidské zdraví, jsou s ní spojena poškození nervového systému, zvýšený výskyt karcinomů, nemoci trávicího systému, selhání jater a další. ČR patří bohužel v pití alkoholu mezi světové premianty, v roce 2019 u nás byla spotřeba čistého alkoholu 8,8 litrů na hlavu, což je o 0,2 litru více, než v roce 2018. Zvlášť rizikovou skupinou jsou těhotné ženy, u nichž nadměrné požívání alkoholu může vést k trvalému poškození plodu a zdraví dítěte.“

Součástí kampaně je stánek 2. lékařské fakulty, který najdete ve středu 9. září v Obchodním centru Quadrio v Praze na Národní třídě. Medici z naší fakulty budou veřejnost seznamovat se zdravotními dopady nadměrného pití alkoholu, a to zejména na dosud nenarozené děti. V tištěné podobě budou rozdávat různé materiály, například informační leták nebo test týkající se konzumace alkoholu.

Univerzita Karlova připravila na doméně www.ceskoajakdal.cz speciální webovou stránku, kde si můžou lidé otestovat, co vše vědí a nevědí o alkoholu, seznámit se s aktuálními fakty a čísly a také se zapojit do znalostní soutěže.

Informační kampaň se koná s podporou všech lékařských fakult veřejných vysokých škol v České republice, které se do ní různou formou zapojí – uspořádají informační den ve svém fakultním městě, přednášku pro veřejnost, budou sdílet informace na komunikačních kanálech univerzity.

Velmi podrobně se problematice FAS věnuje Nadace CINDI, jeden z partnerů projektu.

 

Vytvořeno: 8. 9. 2020 / Upraveno: 28. 5. 2021 / Mgr. Juan Zamora