Prof. Josef Veselka zvolen do čela International College of Angiology

Prof. Josef Veselka, přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, bude následující dva roky zastávat funkci President of International College of Angiology. Prezidentskou cenu převzal na Světovém kardiologickém kongresu – 61st Annual World Congress of the International College of Angiology ve městě Columbus v Ohiu. Ceremoniál a slavnostní předání proběhlo v Ohio Statehouse.

International College of Angiology je multidisciplinární organizace sdružující lékaře pohybující se v oblasti kardiovaskulárního aparátu. Nejlépe tak naplňuje ideu tzv. panvaskulární medicíny. Konkrétně jsou zde cévní chirurgové, angiologové, kardiologové, kardiochirurgové, radiologové a fyziologové. Větší část kmenových členů pochází z USA a Kanady, ale jsou zde zastoupeni i Evropané a Asiaté.

Organizaci řídí Board of Directors (se sídlem v USA) a hlavním reprezentantem organizace s více než 60letou tradicí je její prezident, který se je volen vždy na dvouleté období. Tím se nyní stal prof. Josef Veselka. Co jemu osobně, případně celé Kardiologické klinice, prezidentská funkce přinese? „Kromě toho, že lékaři naší kliniky přednáší na každoročních kongresech této organizace, je zvolení prezidentem spíše vyjádřením respektu k medicínské práci zvoleného, než příslibem čehokoliv pro jeho spolupracovníky,“ uvedl prof. Veselka.

Vydáno: 4. 12. 2019 / Poslední aktualizace: 4. 12. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková