Proběhlo focení pro knihu Palpační anatomie

Před pár dny proběhlo focení anatomických struktur pro připravovanou knihu Palpační anatomie. Palpace – neboli vyšetření pohmatem – je jedním z nejmocnějších nástrojů fyzioterapeutů a lékařů při diagnostikování a léčení pacienta.

„Tvorbou kvalitní knihy, učením volitelného předmětu a organizováním profesionálních kurzů se snažíme tento, v současné medicíně upadající nástroj vrátit zpět kam patří, tedy do rukou všech fyzioterapeutů a lékařů,“ vysvětluje MUDr. Radovan Hudák z Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Hudák je hlavním autorem a pořadatelem chystané knihy. Tým Palpační anatomie tvoří hlavně zaměstnanci zmíněného Ústavu anatomie a také Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Spoluautory jsou MUDr. Jan Pastor, Mgr. MgA. Filip Jevič, Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Kateřina Kodríková, Mgr. Jan Tolar,  Mgr. Adéla Quittková a Mgr. Zdeněk Čech

Kniha by měla vyjít koncem roku 2020.

Vydáno: 11. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora