Přijímačky probíhají hladce, děkujeme všem!

Maraton přijímacích zkoušek do oboru Všeobecné lékařství je téměř za námi. Přijímačky v řádném termínu probíhaly letos čtyři dny v kuse, včetně víkendu, paralelně ve třech posluchárnách. Děkujeme uchazečům, kteří projevili o studium na naší fakultě opět velký zájem! Na obor Všeobecné lékařství se jich letos hlásilo téměř dva tisíce. Těšíme se na všechny, kteří se stanou našimi novými studenty v akademickém roce 2020/2021!

Velký dík patří i všem zaměstnankyním Studijního oddělení a dalším kolegyním a kolegům z fakluty, kteří zajistili hladký průběh přijímaček v podmínkách ztížených mimořádnou situací související s koronavirem.

Aktuální Informace související s přijímacím řízením včetně termínů zápisů najdete v kanálu aktualit pro uchazeče zde.

Vydáno: 16. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková