Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie

Tisková zpráva – Ve středu 20. září 2006 bylo v Centru zrakových vad FN Motol otevřeno Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie.
 
Slavnostního zahájení se účastnili zástupci naší fakulty, UK 2. LF, ČVUT, FNM, České oftalmologické společnosti, Národního vzdělávacího fondu, Erilens Global, a. s. – dodavatel služeb a přístrojové techniky a primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.
 
Byla představena unikátní výuková technologie umožňující modelaci oka ve virtuálním prostoru a nácvik některých chirurgických zákroků jako je např. koagulace sítnice argonovým laserem na štěrbinové lampě nebo odstranění sklivce a ošetření sítnice pod operačním mikroskopem metodou pars plana vitrektomie.
 
Virtuální trojrozměrný vizuální vjem se vytváří v okulárech operačního mikroskopu či štěrbinové lampy a je doplněn sluchovými i taktilními vjemy. Použitá grafika vznikla zpracováním digitálních záznamů zadního segmentu humánního oka. V počítači jsou předvolené moduly jednotlivých částí operace. Odpověď počítače je interaktivní na základě aktuální práce školence s latencí odpovědi počítače v menším časovém intervalu než je jedna vteřina. Pokud dojde ke kolizi chirurgických nástrojů s tkáněmi oka je tkáňová odpověď přímo úměrná velikosti traumatu oka. Stejně je tomu tak při nevhodně aplikovaném laseru.
 
Simulátor štěrbinové lampy ve spojení s argonovým laserem a simulátor operačního mikroskopu ve spojení s vitrektomem umožňují školenci se seznámit s danou operační technikou bez ohrožení pacienta a bez začátečnického stresu. U lékařů, kteří již mají vlastní zkušenosti s daným chirurgickým postupem, je možné individuálně procvičit některé obtížnější pasáže operace. Na základě individuálního nácviku se optimalizuje učební křivka. Je možné provést rozbor případných chyb ze záznamu virtuální operace, společně s erudovaným lektorem, a v následujícím procvičování se těmto chybám vyhnout.


 

 

Paní docentce MUDr. Dagmar Dotřelové, CSc., přednostce Oční kliniky dětí a dospělých, jsme položili několik otázek.
 

1. Paní docentko, mohla byste nám v krátkosti přiblížit tento váš projekt Pražského centra virtuální oftalmochirurgie?

Cílem projektu je transfer moderních technologií do praktické výuky oftalmochirurgie využitím simulátorů ve virtuální realitě. Cílové skupiny jsou: oftalmologové všech věkových skupin, studenti doktorského studia UK, studenti magisterského studia UK 2. LF a studenti bakalářského studia fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

2. V rámci projektu proběhne několik kurzů. Pro koho jsou určeny a kdo v nich bude školit?

V pregraduální výuce bude práce na simulátorech zařazena do výuky denního studia všech studentů UK 2. LF a ČVUT.
V doktorské výuce je výuka rozložena do dvou základních kurzů:

  1. Diagnostika a léčba diabetické retinopatie argonovým laserem
  2. Pars plana vitrektomie: indikace a bimanuální technika pod operačním mikroskopem
     

Po úvodním jednodenním kurzu pro vybraných 20 posluchačů bude následovat praktická individuální práce ve virtuálním prostředí na příslušném simulátoru za přítomnosti odborného lektora v rozsahu jednoho pracovního dne pro jednoho školence v průběhu dalších 10 týdnů. Lektory budou především členové výboru České vitreoretinální společnosti společně s kolegy z Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF.

3. Trvání vašeho projektu jsou 2 roky. Jaký osud bude mít toto centrum po ukončení grantové podpory z evropských fondů? Zejména další financování pronájmu přístrojů.

Na tuto otázku bych odpověděla až v druhé polovině projektu, protože nyní stojíme na začátku. Pokud bude převis poptávky, je možnost v projektu pokračovat i v dalších letech. Pokud bude projekt ukončen v plánovaném limitu, tedy za dva roky, mohou být přístroje nadále využity např. Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo 2. lékařskou fakultou UK a další financování pronájmu přístrojů bude na základě dohody mezi příslušnými subjekty.
 
Paní docentko, děkuji vám za rozhovor.
-mc-

Vytvořeno: 29. 9. 2006 / Upraveno: 8. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK