Plzeňská: přístup pěších, bezpečnost, vjezd a parkování aut

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím v areálu na Plzeňské bude od 1. 4. 2021 platit jiný režim pro přístup do areálu. Od uvedeného data, prosíme, pro pěší přístup do areálu využívejte pouze zadní vstupní branku (směrem od golfového hřiště).

Rovněž bude zprovozněna hlavní recepce v objektu B u horního žlutého schodiště. Trasa pro chodce je označena na oplocení od hlavní vjezdové brány do areálu až po tuto branku. O pravidlech přístupu do areálu, prosíme, poučte i své návštěvy.

Pravidla bezpečnosti

V současnosti je až do odvolání (cca srpen 2022) třeba při pohybu v areálu na Plzeňské dbát na zvýšenou bezpečnost. Proto vás prosíme, abyste se seznámili s nezbytnými zásadami, které najdete v příloze níže. Při prvním vstupu do budovy musíte ve vrátnici podepsat prezenční listinu. Svým podpisem stvrzujete, že jste byli seznámeni s bezpečnostními podmínkami pohybu po areálu, které najdete v příloze zde. Podpis listiny platí po celou dobu výstavby. Bez tohoto seznámení a podpisu nebude nikomu umožněn vstup do budovy.

Vjezd a parkování aut

Pro všechny studenty platí přísný zákaz vjezdu a parkování v celém areálu na Plzeňské. V případě porušení tohoto zákazu bude auto na náklady vlastníka odtaženo.

Pro všechny zaměstnance platí od 1. 4. 2021 omezení pro parkování. Od tohoto data lze parkovat pouze na určeném uzamykatelném parkovišti u vjezdu do areálu z Bucharovy ulice. O pravidlech využívání vyhrazeného parkoviště byli zaměstnanci informováni e-mailem. Zároveň od uvedeného data není možné parkovat před budovami B a C ani kdekoliv jinde v prostoru areálu. V případě porušení tohoto zákazu bude auto na náklady vlastníka odtaženo.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

Vytvořeno: 30. 3. 2021 / Upraveno: 30. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková