Nové simulační centrum pro nácvik základních dovedností v laparoskopii a endoskopii

Na začátku října jsme otevřeli simulační centrum na Urologické klinice 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole. Slouží lékařům při postgraduálním studiu i studentům medicíny, převážně z 5. ročníku. O možnostech využití simulačního centra píše doc. Štěpán Veselý.

Děkan 2. lékařské fakulty prof. Vladimír Komárek a lékaři Urologické kliniky doc. Štěpán Veselý a přednosta prof. Marek Babjuk v simulačním centru.

V pondělí 5. října 2020 bylo oficiálně otevřeno simulační centrum endourologické optativy ETC (Endourology Training Center) 2. LF UK a FN Motol. Toto výukové centrum nabízí získání praktických dovedností pro studenty medicíny a začínající lékaře nejen v oboru urologie, ale i všech příbuzných chirurgických a interních oborů, kde se využívá endoskopických technik. Věrohodné simulátory umožňují nácvik základních manuálních dovedností v laparoskopii a endoskopii. Pro pokročilé se nabízí dokonce i provedení konkrétních chirurgických výkonů na modelech jak virtuálních, tak i biologických (modely pro endoskopickou elektroresekci z odpadového hovězího masa). Pro náročné zájemce centrum zajišťuje i školení v oblasti absolutně nejmodernější – v robotické chirurgii.

Vydáno: 15. 10. 2020 / Upraveno: 18. 11. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora