Informace o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Níže přinášíme informace o průběhu přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních programů na 2. lékařské fakultě UK v Praze. Informace zahrnují výsledky zohledňující řádný termín a náhradní termín přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 a jsou potvrzeny jednáním Hlavní přijímací komise fakulty.

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 1925 uchazečů. K písemné části přijímacího řízení se dostavilo 1544 uchazečů.
Ke studiu bylo po zasedání Hlavní přijímací komise přijato 211 uchazečů s umístěním na sdíleném 205. - 211. místě, umístění odpovídá bodovému hodnocení 175 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 175–218 bodů z max. 240 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 7. 7. 2020 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 106 uchazečům, kteří se umístili na sdíleném 309. – 317. místě a dosáhli bodového hodnocení 165 bodů z max. 240 bodů.

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 201 uchazečů. K písemným testům v řádném i náhradním termínu se dostavilo 182 uchazečů.
Ke studiu po zasedání Hlavní přijímací komise bylo přijato 29 uchazečů s umístěním na  29. místě, umístění odpovídá bodovému hodnocení 172 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 172–227 bodů z max. 290 bodů, bylo vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 30. 6. 2020 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 5 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení s umístěním na sdíleném 32. – 34. místě, kteří dosáhli bodového hodnocení 169 bodů z max. 290 bodů.

Bakalářský studijní program Fyzioterapie

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 325 uchazečů. K písemným testům v řádném i náhradním termínu přijímacího řízení se dostavilo 262 uchazečů. Ke studiu po zasedání Hlavní přijímací komise bylo přijato 27 uchazečů s umístěním na sdíleném 26. - 27. místě, umístění odpovídá bodovému hodnocení 145 bodů. Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 145–184 bodů z max. 210 bodů, bylo vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 30. 6. 2020 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 25 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení s umístěním na sdíleném 51. - 52. místě, kteří dosáhli bodového hodnocení 135 bodů z max. 210 bodů.

V II. doplňovacím řízení vyhlášeném dne 20. 7. 2020 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 5 uchazečům, kteří dosáhli  bodového hodnocení s umístěním na sdíleném 56. – 57. místě, kteří dosáhli bodového hodnocení 133 bodů z max. 210 bodů.

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 138 uchazečů. Všichni přihlášení uchazeči byli přijati, bylo upuštěno od přijímacího řízení.

Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 78 uchazečů. Všichni přihlášení uchazeči byli přijati, bylo upuštěno od přijímacího řízení.

 

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., proděkan pro studium a akademické kvalifikace
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

Vytvořeno: 3. 8. 2020 / Upraveno: 9. 8. 2021 / Marie Havlová