Informace o průběhu přijímacího řízení

Níže přinášíme informace o průběhu přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních programů na 2. lékařské fakultě UK v Praze. Informace zahrnují výsledky zohledňující řádný termín a náhradní termín přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 a jsou potvrzeny jednáním Hlavní přijímací komise fakulty.

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 2082 uchazečů. K písemné části přijímacího řízení se dostavilo 1631 uchazečů. K ústní části přijímacího řízení v řádném i náhradním termínu postoupilo 361 uchazečů, kteří dosáhli bodového hodnocení 150–210 bodů z max. 225 bodů. K ústnímu pohovoru se dostavilo 355 uchazečů.
Ke studiu bylo po zasedání Hlavní přijímací komise přijato 217 uchazečů s umístěním na sdíleném 205. místě (umístění odpovídá bodovému hodnocení). Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 205–257 bodů z max. 285 bodů, bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 28. 6. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším
89 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 193 bodů z max. 285 bodů.

Celkem bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 306 uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí bylo vydáno 1776 uchazečům.

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 172 uchazečů. K písemným testům v řádném i náhradním termínu se dostavilo 147 uchazečů.
Ke studiu po zasedání Hlavní přijímací komise bylo přijato 28 uchazečů s umístěním na sdíleném 27. místě (umístění odpovídá bodovému hodnocení). Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 183–254 bodů z max. 275 bodů, bylo vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 28. 6. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším
4 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 180 bodů z max. 275 bodů.

Ve II. doplňovacím řízení vyhlášeném dne 10. 7. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 3 uchazečům na sdíleném místě, kteří dosáhli bodového hodnocení 178 bodů z max. 275 bodů.

Celkem bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 35 uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí bylo vydáno 137 uchazečům.

Bakalářský studijní program Fyzioterapie

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 415 uchazečů. K písemné části přijímacího řízení se dostavilo 323 uchazečů. K ústní části přijímacího řízení v řádném i náhradním termínu postoupilo 70 uchazečů s bodovým hodnocením 127–182 bodů z max. 195 bodů. K ústnímu pohovoru se dostavilo 66 uchazečů.
Ke studiu po zasedání Hlavní přijímací komise bylo přijato 29 uchazečů s umístěním na sdíleném 24. místě (umístění odpovídá bodovému hodnocení). Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 183–240 bodů z max. 255 bodů, bylo vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 28. 6. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším
23 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 167 bodů z max. 255 bodů.

Ve II. doplňovacím řízení vyhlášeném dne 10. 7. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším 14 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 146 bodů z max. 255 bodů.

Celkem bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 66 uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí bylo vydáno 349 uchazečům.

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 144 uchazečů. K písemné části přijímacího řízení se dostavilo 94 uchazečů. K ústní části přijímacího řízení v řádném i náhradním termínu postoupilo 73 uchazečů s bodovým hodnocením 78–144 bodů z max. 165 bodů. K ústnímu pohovoru se dostavilo 71 uchazečů.
Ke studiu po zasedání Hlavní přijímací komise bylo přijato 40 uchazečů s umístěním na sdíleném 39. místě (umístění odpovídá bodovému hodnocení). Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 139–204 bodů z max. 225 bodů, bylo vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 28. 6. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším
11 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 127 bod z max. 225 bodů.

Celkem bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 51 uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí bylo vydáno 93 uchazečům.

Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství

K přijímacímu řízení bylo přihlášeno 72 uchazečů. K písemné části přijímacího řízení se dostavilo 48 uchazečů. K ústní části přijímacího řízení v řádném i náhradním termínu postoupilo 48 uchazečů s bodovým hodnocením 30–144 bodů z max. 165 bodů. K ústnímu pohovoru se dostavilo 44 uchazečů.
Ke studiu po zasedání Hlavní přijímací komise bylo přijato 41 uchazečů s umístěním na sdíleném 40. místě (umístění odpovídá bodovému hodnocení). Uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 101–204 bodů z max. 225 bodů, bylo vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí.

V doplňovacím řízení vyhlášeném dne 28. 6. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dalším
3 uchazečům, kteří dosáhli bodového hodnocení 59 bodů z max. 225 bodů.

Celkem bylo vydáno rozhodnutí o přijetí 44 uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí bylo vydáno 28 uchazečům.

 

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., proděkan pro studium a akademické kvalifikace
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

Vydáno: 19. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 19. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová