2. lékařská fakulta otevřela novou budovu a vlastní Ústav anatomie

V pondělí 30. září proběhlo slavnostní otevření nové budovy teoretických ústavů 2. lékařské fakulty v areálu na Plzeňské. Fakulta má poprvé ve své historii vlastní Ústav anatomie.


V nové budově, která se stavěla dva roky, sídlí Ústav anatomie 2. LF UK od léta 2019. Do loňského akademického roku probíhala výuka anatomie v pronajatých prostorách Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty v Praze 2. První den akademického roku 2019/2020 byla výuka zahájena v novém Ústavu anatomie, poprvé v historii 2. lékařské fakulty ve vlastních prostorách. Učit se zde bude několik stovek českých i zahraničních studentů.

Na úvod slavnostního otevření zahrála na harfu MUDr. Václava Van Der Meijs, multitalentovaná vyučující Ústavu anatomie a lékařka psychiatrického oddělení ÚVN ve Střešovicích. Děkan 2. lékařské fakulty prof. Vladimír Komárek poděkoval všem, kteří se na financování, výstavbě a zprovoznění nové budovy podíleli. Hlavní partnery zastupovali za Univerzitu Karlovu prorektor pro akademické kvalifikace prof. Aleš Gerloch a za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy náměstkyně pro řízení ekonomické sekce RNDr. Zuzana Matušková. Promluvil i vedoucí Ústavu anatomie prof. David Kachlík, který vyzdvihl zejména špičkové vybavení nového ústavu.

Symbolického stříhání pásky se zhostili za 2. lékařskou fakultu děkan prof. Vladimír Komárek a proděkan pro rozvoj a investice prof. Pavel Kolář, za ministerstvo školství RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení ekonomické sekce, Univerzitu Karlovu zastupoval prorektor pro akademické kvalifikace prof. Aleš Gerloch.

Následovala komentovaná prohlídka piteven, které se ujal prof. David Kachlík.

Co najdete v novém Ústavu anatomie?

V České republice je celkem osm anatomických ústavů, nejnovější z nich na 2. lékařské fakultě se počtem pitevních stolů řadí mezi největší. Ústav disponuje špičkovým vybavením, mj. zde naleznete:

  • 16 pevných pitevních stolů a 4 mobilní pitevní nasvícené z dvouramenných či jednoramenných vysoce výkonných operačních světel se zabudovanou kamerou a možností snímání zvuku
  • 12 prostorných nerezových kádí s dolní výpustí pro konzervaci a skladování těl dárců
  • velkokapacitní chladicí a mrazicí box pro dočasné uložení těl dárců
  • operační sál vybavený dvěma rentgen-transparentními polohovatelnými operačními lůžky pro výuku klinické, chirurgické a aplikované anatomie
  • ultrazvuk s pěti sondami pro vyšetřování na tělech dárců i dobrovolnících
  • virtuální pitevní stůl pro výuku topografické anatomie a zobrazovacích technik
  • audiovizuální vybavení celého pitevního traktu včetně učebny pro záznam a živý přenos
  • 3D tiskárnu pro tisk kostí a výukových modelů
  • moderně řešené zázemí (sprchy, dezinfekce, filtry) pro dodržení přísných hygienických norem

Vybavení ústavu umožňuje nejen výuku základní systematické, povrchové a topografické anatomie pro studenty 1. ročníku, ale také výuku chirurgické a aplikované anatomie pro studenty vyšších ročníků a studenty chirurgických oborů postgraduálního studia. Operační sál nabízí možnost simulace různých operačních přístupů a technik na tělech zemřelých dárců fixovaných speciální metodikou, která uchovává konzistenci tkání, jejich barvu i pohyblivost kloubů a umožňuje tak výuku klasických i endoskopických operací. Zároveň jde na tělech dárců provádět ultrazvuková vyšetření a pod ultrazvukovou kontrolou zavádět jehly či kanyly. Na virtuálním pitevním stole lze pak anatomii pro všechny simulované metody sledovat v řezech ve všech třech rovinách a rovněž v trojrozměrných rekonstrukcích. Kombinace těchto tří přístupů vytváří neopakovatelné prostředí pro simulační medicínu založenou na zevrubném poznání a pochopení anatomie lidského těla.

Ústav anatomie je jedním ze základních stavebních kamenů 2. lékařské fakulty. Ústav zajišťuje primárně výuku anatomie pro posluchače bakalářských a magisterských oborů 2. lékařské fakulty. Ústav nabízí i doktorské studium v biomedicíně v programu Experimentální chirurgie a doktorské studium v lékařských vědách v programu Kineziologie a rehabilitace. Kromě toho se zaměstnanci pracoviště vědecky, výzkumně a výukově zaměřují na neuroanatomii, klinickou anatomii pohybového a oběhového systému, terminologii a historii anatomie, ale i na tvorbu výukových pomůcek, knih a elektronických aplikací.

Skutečná pitva lidského těla je pro studenty medicíny stále ještě nenahraditelnou součástí výuky. Při anatomii se studenti poprvé dostávají prostřednictvím těl dárců do přímého kontaktu s člověkem – i když již zemřelým – a učí se tak základům etiky v přístupu k člověku-pacientovi. Budoucí lékaři mají možnost si doslova sáhnout na všechny podstatné i méně důležité, velké i malé části lidského těla a získat představu o jejich velikosti, uložení, konzistenci a vzájemných vztazích. Uvědomí si existenci interindividuálních rozdílů. Mohou si vyzkoušet použití nástrojů na lidském těle předtím, než je použijí poprvé na živých pacientech. A v neposlední řadě mají příležitost srovnat obrazovou anatomii, tedy obrázky z rentgenu, CT, magnetické rezonance či ultrazvuku, se skutečností a pochopit omezení a úskalí jednotlivých zobrazovacích technik.

Časosběrné video

z výstavby budovy teoretických ústavů v areálu na Plzeňské:

 

Vydáno: 11. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 11. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková