Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Proděkan pro personální problematiku

  • personální otázky, zejména výběr vhodných kandidátů do pedagogického sboru fakulty

 

@email

Rozhovor po prvním roce (březen 2015)

Jak jste byl úspěšný v plnění hlavních cílů a úkolů, které jste si stanovil na začátku funkčního období?

Nejsem si jist, zda je rok dostatečná doba k bilancování, navíc úspěšnost jakékoliv činnosti by měli posuzovat jiní než její autor. Mým úkolem na fakultě je starat se o personální otázky. Věřím, že se daří celou agendu okolo výběrových řízení a příjmu nových zaměstnanců řešit efektivně a účelně, bez navyšování další administrativní zátěže. Samozřejmě mám radost hlavně z toho, že na fakultu za poslední rok přišlo několik významných odborníků v řadě oborů – ale určitě to nepovažuji za svoji osobní zásluhu.

Co vám při tom udělalo radost, co vás zklamalo a co zajímavého vás potkalo?

Radost, kromě výše zmíněného, mám z počtu zájemců o studium na naší fakultě, z velmi dobrých ohlasů na kvalitu výuky, z počtu vědeckých projektů, které zde probíhají, a v neposlední řadě i z milé atmosféry, která jednání kolegia provází. Zklamání si nechávám na pozdější fáze svého života, zatím se spíše snažím hledat řešení v oblastech, kde nejsme zcela úspěšní. A zajímavé věci mne potkávají několikrát denně, což vyplývá z charakteru naší práce – osobně si toho velmi vážím.

Rozhovor po nástupu do funkce (březen 2014)

Co plánujete řešit v oblasti, kterou máte v kolegiu děkana na starost, jako první?
Jako nový proděkan se postupně seznamuji se svěřenou agendou i chodem děkanátu. V první fázi budu muset připravit podklady pro výběrová řízení, která jsou již vypsána, a pomoci k jejich optimálnímu průběhu a výsledku.

Jaké hlavní cíle a úkoly pro toto volební období jste si stanovil? Jaké konkrétní kroky budete dělat pro jejich realizaci?
Mým cílem je přispět k rozvoji a dalšímu zvyšování kvality učitelského sboru fakulty. Je třeba připravovat optimální podmínky pro odborný a vědecký růst mladších učitelů fakulty, ale i pro rozvoj jejich pedagogických schopností. Je samozřejmě třeba je k těmto aktivitám také motivovat. Vyústěním pak musí být volba těch správných kandidátů ve výběrových řízeních. Jako zástupce operačních oborů bych se také chtěl zasadit o zlepšení praktické části výuky v této oblasti. Dle mého soudu by si každý student měl z fakulty odnést alespoň základní kontakt s technikami šití nebo s laparoskopií – byť pouze na úrovni trenažérů nebo asistence.

Na co z minulého období budete chtít navázat, a kde naopak vidíte největší prostor pro zlepšení nebo změnu?
Dle mého názoru je rozhodně na co navazovat – ať už se jedná o tradice nebo o současnou situaci. Budování kvalitní učitelské základny je však proces dlouhodobý, který vlastně nikdy nekončí, navíc vždy je možné kvalitu dále zvyšovat.

Váš vzkaz na závěr:
Přeji studentům i celé fakultě mnoho úspěchů. Ale musíme si pamatovat, že bez tvrdé práce obvykle úspěchy nepřicházejí.

Co má rád...

Víno, nebo pivo?
Určitě víno.

Káva, nebo čaj?
Jak kdy, obojí ale musí být dobré.

Salát, nebo steak?
Obojí, to se nevylučuje, ne?

Auto, nebo motorka?
Určitě auto.

Hory, nebo moře?
Hory.

Pěšky, nebo na kole?
Pěšky.

Zima, nebo léto?
Mám rád obojí, ale i podzim a jaro.

Film, nebo kniha? Který/á?
Když je čas, tak obojí – poslední skvělá kniha Životopis Steva Jobse, poslední skvělý film Velká nádhera.

Curriculum vitae

Studia a postgraduální vzdělání

1979–1985 Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1988 Atestační zkouška I. stupně z urologie
1992 Atestační zkouška II. stupně z urologie
1997 Atestační zkouška z klinické onkologie
2001 obhajoba kandidátské disertační práce, udělen titul CSc.
2003 obhajoba habilitační práce (téma: Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře), jmenován docentem pro obor urologie
2009 jmenován profesorem pro obor urologie

Klinická, vědecká a pedagogická praxe

2009–dosud přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
1994–2009 odborný asistent, docent a posléze profesor na Urologické klinice 1. LF UK v Praze
1995–2008 Katedra urologie IPVZ v Praze
1993–1994 sekundární lékař pověřený vedením oddělení JIP na urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze
1992–1993 sekundární lékař na Urologické klinice FN Královské Vinohrady
1986–1991 sekundární lékař na Urologické klinice 1. LF UK v Praze

Zahraniční stáže

1/1990 – 6/1990 Urologická klinika v Bonnu, SRN
7/1990 – 12/1990 Urologická klinika, Klinikum Barmen, Wuppertal, SRN
3/1999 – 7/1999 Urologická klinika, Univerzita Ludwiga-Maximiliana, Mnichov, SRN
5/2005 – 6/2005 Brady Urological Institute, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA
9/2009 Urologická klinika, Univerzitní nemocnice Tübingen
2/2011 Urologická klinika, Technische Universität Dresden (visiting professor)

Členství v odborných společnostech
Česká urologická společnost – v současnosti předseda společnosti
Česká onkologická společnost
EAU (European Association of Urology) – Evropská urologická společnost, člen edukační komise, předseda skupiny pro tvorbu doporučených postupů u nádorů měchýře
SIU (Societe International D´Urologie) – Světová urologická společnost

Vydáno: 28. 3. 2014 / Upraveno: 5. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková