Proč je dobré vyjet na pedagogický Erasmus+

Kdo může vyjet a kam? Co tím přinese sobě a fakultě? Rozhovor s MUDr. Rudolfem Černým, fakultním koordinátorem Erasmu+.


Program Erasmus+ umožňuje kromě výměnných studentských pobytů také výjezdy pedagogů a administrativních pracovníků. Kdo přesně může vyjet?

MUDr. Rudolf Černý. Fotografie: Archiv R. Č.

Vycestovat mohou zaměstnanci, kteří mají s 2. LF UK uzavřen pracovní poměr formou pracovní smlouvy, DPP či DPČ a doloží pedagogickou činnost v pregraduálním a/nebo doktorském studiu. Pedagogická činnost v zahraničí musí odpovídat pracovní smlouvě uzavřené s vysílající institucí. Uzávěrka pro přihlášky na výjezdy daný akademický rok je vždy na konci června.

Na jaká místa mohou vyjet?

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet pouze na fakulty, se kterými má o výměně pedagogických pracovníků naše fakulta uzavřena dvoustrannou smlouvu. Jejich seznam je zveřejněn na naší webové stránce.

Pedagogické výměnné pobyty jsou ale samozřejmě specifické především tím, že obě strany musí mít zájem hosta do svého programu výuky zařadit.  Pro hostitelskou fakultu musí mít výměna nějakou přidanou hodnotu – přijede specialista nebo spolupracující odborník.  Tyto výměny obvykle vznikají na základě osobních kontaktů a delší spolupráce na společných projektech a podobně.

Pokud se smysluplný program domluví a zahraniční fakulta má o našeho pedagoga zájem, není problém uzavřít smlouvu novou.  Tento proces tedy začíná tvorbou programu a smlouva je spíše jen administrativním potvrzením spolupráce nežli naopak.  Absence vzájemné smlouvy s pracovištěm, se kterým máte dobré vztahy, není proto zásadní překážkou.

Co mohou na výjezdu dělat?

Výměnné pobyty pedagogů jsou zaměřeny výhradně na výuku. Případná vědecká nebo klinická aktivita je možná, ale pouze po splnění pedagogických povinností a není ani cílem ani sledovaným kritériem pobytu. Totéž platí pro případné přednášky, semináře na zahraničním pracovišti.  Pedagogický pobyt také nejde sdružit kupř. s účastí na kongresu nebo podobné akci.

Samozřejmou součástí je setkání s našimi studenty, pokud na zahraniční fakultě studují, a domluva s kolegy o průběhu výměny studentů a organizaci výuky s ohledem na studentské pobyty na obou stranách.

Doporučená délka výukového pobytu je pět pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň dva pracovní dny. Vždy je však třeba odučit minimálně osm vyučovacích hodin (limit na týden pobytu). Maximální délka pobytu je dva měsíce.

Co výjezdem přinesou sobě a fakultě?

Tato forma vzájemné spolupráce obou fakult je výhodná hlavně proto, že hostující pedagog je přímo zapojen do výuky a bezprostředně se seznámí s podmínkami, za kterých studují naši vyjíždějící studenti. Naše fakulta pak přesně ví, co může hostitelská strana nabídnout, případně jaké jsou rozdíly ve výuce proti podmínkám u nás a jaké úskalí může náš student očekávat.

Zcela neocenitelné jsou pak osobní kontakty navázané v průběhu takové pracovní návštěvy. Ty mají význam především pro začínající vědecké pracovníky, často mohou být počátkem dlouhodobých společných projektů i osobních vztahů.

Je výjezd administrativně náročný?

Neřekl bych, že je to nepřekonatelná překážka, i když se nároky stále spíše zvyšují. Zejména po zavedení elektronické aplikace není možné řešit administrativní náležitosti až po návratu nebo obecně po platných lhůtách. Počítač nám nic neodpustí.

Pobyt je proto nutno připravovat včas, a pak by nás nemělo nic překvapit. Bohužel tím klesá flexibilita systému, nelze příliš improvizovat. Kupř. nelze vyjet „narychlo“, protože se naskytla výhodná nabídka, která ale přichází po termínu.

Jinak ale není administrativní proces tak náročný, jeho prvním a nejdůležitějším krokem je domluva o konkrétní náplni pracovního programu při výjezdu se zahraničním partnerem.

Podrobnosti o podmínkách výjezdu naleznete zde.

Vydáno: 17. 2. 2016 / Upraveno: 6. 9. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.