Odborné zkušenosti jsem okamžitě využil a využívám dodnes

S dr. Robertem Freiem o jeho Proshek-Fulbright stipendiu ve Spojených státech a výhodách pobytu pro vystudovaného lékaře


Fotografie: Rehaeduca

MUDr. Robert Frei je absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1999), z ortopedie se atestoval v roce 2004. Byl sekundárním lékařem na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, od roku 2012 je vedoucím ortopedem v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v Praze a mj. členem Lékařské komise Českého olympijského výboru. V roce 2010 absolvoval Proshek-Fulbright stipendijní pobyt.


Jak vás napadlo podat si přihlášku na Proshek-Fulbrightovo stipendium? Jel jste tam již jako vystudovaný lékař, jaké výhody nebo komplikace to mělo?

S programem mě seznámil můj starší kolega, dnes profesor Vojtěch Havlas, který program absolvoval, vychválil a okamžitě mě nadchnul. Proshek-Fulbright ale nebyl první program, na který jsem se hlásil. Půlrok jsem už strávil na Universidad de Lleida a měsíc v Johanna Etienne Krankenhaus v německém Neussu, vše již jako sekundární lékař II. ortopedické kliniky FN Motol pod vedením prof. Trče.

Nechtěl jsem jet na stáž jako úplný elév, který se ještě obtížně orientuje v základní problematice oboru. Chtěl jsem se prakticky zapojit do systému práce, který skrýval i značné odlišnosti od našeho českého. Pobyty jsem si tedy naplánoval až po atestaci a nemohu si to, i ve světle dnešních zkušeností, vynachválit. Ovšem rozhodnutí, kdy pobyt absolvovat, je zcela individuální a věřím, že i čerstvý absolvent si najde svůj prostor v rámci pobytu.

Co jste pro své přijetí do programu musel dokázat?

Náležitosti se myslím příliš nezměnily: Jazyková zkouška, motivační dopis, respektive popis projektu, na kterém se bude uchazeč podílet, ústní obhájení projektu opět v anglickém jazyce, doložení, že pracoviště, kam hlásíte, je připravené se o vás postarat.

Jak vzpomínáte na svůj pobyt?

Jako celek ho hodnotím nadmíru pozitivně. Mimo odbornou stránku jsem získal zkušenosti s odlišnou organizací práce i odlišnostmi života – kulturními zvyky.

Když jsem měl pobyt zahájit, narodil se mi první syn, a protože stipendium s sebou umožňuje vzít i rodinu, naplánovali jsme odlet do Minneapolis, ještě než mu byly tři měsíce. Zároveň jsme v místě pobytu navázali velmi přátelský vztah s prof. Elizabeth Arendtovou, u které jsem byl na klinice.

Co je podle vás největším benefitem z toho všeho, co fulbrightovské pobyty nabízejí?

Velmi široké spektrum, kde si každý může najít to, co ho nejvíc láká. Od primárního výzkumu po praktické a experimentální činnosti.

Co jste si přivezl mimo vlastní odbornost, například v oblasti organizace nebo kultury práce?

Podařilo se mi z každého stipendijního pobytu přivézt odborné zkušenosti, které jsem zde okamžitě využil a využívám dodnes. Výstupem zde byly i publikace v odborných periodikách. Zároveň jsem zakomponoval nově nabyté zkušenosti i do organizace své práce a využil poznatky i později, v pozici vedoucího lékaře.

Jaké jste měl výstupy? Musel jste na konci něco vykazovat?

Stipendijní pobyt má svá kritéria pro jeho získání i ukončení. Na závěr jsem sepsal závěrečnou zprávu dle propozic. Odborné publikace – spoluautor v zahraničí, první autor v Čechách – jsem už zmiňoval.

Jel byste znova?

Ano, rád!

Nejbližší uzávěrka stipendií Proshek-Fulbright je 1. 2. 2020.

Vydáno: 16. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 16. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.