Nejdůležitější je rozhodnout se pro správný obor

Rozhovor s dr. Petrou Fuchsovou o tom, jak prochází specializačním vzděláváním. První ze dvou rozhovorů nejen pro ty, kdo se do specializačního chystají. (Druhý rozhovor najdete zde.)


S dr. Petrou Fuchsovou o tom, jak prochází specializačním vzděláváním

V jaké fázi specializačního se právě nacházíte?
MUDr. Petra Fuchsová absolvovala
Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě
v roce 2013, od roku 2015 je zařazena
v oboru dětské neurologie na Klinice
dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.
Předtím byla zařazena v oboru
Rehabilitace a fyzikální medicína.

Specializační vzdělávání snad ukončím na podzim letošního roku.

Co specializační vzdělávání obnáší z pohledu školence?

Mělo by to být v první řadě o získání zkušenosti a vědomostí ve vlastním vybraném oboru. V druhé řadě je potřeba absolvovat množství stáží a předatestačních povinných kurzů, které v některých případech s daným oborem zas tak moc nesouvisejí.

Je reálné očekávat, že bude vzdělávání probíhat podle časového harmonogramu? Jak moc se liší datum, kdy nyní plánujete zakončit, od vašeho původního očekávání?

Dodržování časového harmonogramu stáží výrazně záleží na vybraném pracovišti. Zásadní problém nastává, když začínáte v jiném oboru, než jaký máte základní kmen. V rámci základního kmene máte strávit dva roky na jiných odděleních než na svém vlastním, takže je načasování stáží poměrně náročné. Hlavně z hlediska personální situace na vašem oddělení, kde vás potřebují

Problém vzniká také v menších nemocnicích, protože se často musíte přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele a nemáte svobodu ve výběru základního kmene. V tom spočívá výhoda větších fakultních nemocnic, kde většinou máte možnost volby kmene, i když spíše se vybírá to, co je výhodnější časově či z hlediska stáží na jiných pracovištích. Nejlepší je samozřejmě začínat pracovní kariéru v oboru základního kmene.

Jak specializační vzdělávání zasáhlo vaše životní plány, musela jste kvůli němu něco přesunout, odložit, něčeho se vzdát?

Když musíte absolvovat několikatýdenní či dokonce několikaměsíční stáž na vyšším pracovišti v jiném městě, korigovat své životní plány samozřejmě musíte. Tady bývají ve výhodě opět větší nemocnice, ve kterých můžete absolvovat všechny stáže pod jednou střechou. I když někdo to může považovat spíše za nevýhodu. A popravdě největší omezování mě čeká asi nyní v souvislosti s přípravou na atestaci, kdy se místo volnočasových aktivit budu věnovat studiu.

Jak probíhala vaše spolupráce se školitelem?

Na naší klinice se atestování lékaři v dozorování neatestovaných střídají, takže se můžete od každého naučit něco jiného a vybrat si styl, který vám nejvíc vyhovuje.

Jak jste v průběhu specializačního vzdělávání řešila svou finanční situaci? Dává školenci jeho status dostatečné příležitosti zaopatřit se?

To je složitější. Samozřejmě záleží, jaký dostanete úvazek, můžete třeba hodně sloužit...

Srovnejte náročnost atestací s náročností zkoušek a státnic...

To snad budu schopna posoudit na podzim, zatím mi přijde, že je toho hrozně moc...

Je pro vás specializační vzdělávání přehledné a orientujete se v něm?

Především je náročné, jak celý systém prochází neustálými změnami a úpravami, člověk to vždy ani nestíhá sledovat.

Jakou roli hraje formální, úřední stránka? Není papírování příliš rozbujelé, je přiměřené rozsahu samotného vzdělávání?

Vyplnit správně logbook a získat všechna správná potvrzení, to je někdy jako další atestační zkouška.

Co bylo pro vás v rámci specializačního vzdělávání dosud nejnáročnější?

Celkově si to zorganizovat tak, abych nechyběla na svém pracovišti a současně zvládla všechno v nějakém rozumném časovém horizontu.

Co byste vzkázala těm, kdo do specializačního vzdělávání vstupují?

Nejdůležitější je rozhodnout se pro správný obor. Z hlediska specializačního vzdělávání je výhodné začínat na oddělení, kde se dá absolvovat základní kmen a není potřeba absolvovat většinu stáží jinde. To taky ale není vždy možné, proto je asi dobré si se svým nadřízeným udělat plán specializačního vzdělávání, jednotlivých stáží a kurzu co nejdříve.

Vydáno: 9. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 22. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.