V zeleném městě, kde je i pozornost na přednáškách udržitelná

Studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství Kristýna Rousová tráví akademický rok Albert-Ludwigs-Universität Freiburg v Německu. Píše esej a posílí fotografie.


Fotografie na této stránce: Archiv autorky.

Oba semestry pátého ročníku trávím na erasmu ve Freiburgu im Breisgau, německém městě nedaleko švýcarských i francouzských hranic. Freiburg je světově známý svou udržitelností, kterou odstartovala revoluce proti výstavbě jaderné elektrárny v roce 1975. Panuje zde zcela výjimečná atmosféra. Velkou část města pohánějí obnovitelné zdroje, dopravě dominují cyklisté, mladí aktivisté protestují za budoucnost planety, poblíž se rozkládá vždy zelený Černý les a to vše naplňuje město čerstvou a pozitivní energií.

Studuji na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a s výukou jsem zatím velice spokojena, od bohaté praxe a laskavého přístupu všech vyučujících po pomocnou ruku spolužáků.

Během semestru jsem absolvovala šest týdnů blokové výuky interní medicíny, která se v lecčems podobá té naší. Studenti dostávají přidělené pacienty, ty vyšetřují, podávají o nich stručný report vyučujícímu lékaři (asi jako při vizitě), sepisují doma kompletní anamnézu. Ta je později ohodnocena. Následně se při výuce probírají nejčastější diagnózy, důraz se klade na diferenciální diagnostiku, ale například i přístup k pacientům. Studenti také navštěvují dvakrát do týdne seminář podle vlastní volby.

Nejvíce mě tento semestr zaujala výuka psychiatrie, která je rozdělena na týdenní dětskou a dvoutýdenní dospělou část. Dopoledne vždy probíhaly skvělé přednášky, většinou i za přítomnosti pacienta s diagnózou spadající do daného tématu. Odpoledne jsme navštěvovali oddělení a v malých skupinkách zpovídali pacienty, které jsme se pokoušeli diagnostikovat.

Pozitivně hodnotím i přednášky ze všech předmětů, které trvají maximálně hodinu, pozornost je tedy ještě udržitelná. Kratší přednášky znamenají také důraz na celkový obraz probíraného tématu. Jazykové bariéry se rozhodně není třeba bát, po počátečních nejistotách se po pár týdnech člověk cítí v německé lékařské terminologii jako doma.

Abych poukázala i na neméně důležitou stránku pobytu, tak koupání v jezeře situovaném hned vedle kolejí, lyžování na nedalekém Feldbergu či objevování nových přátel a zapadlých knajp (samozřejmě dle ročního období a globálního oteplování) je denním chlebem všech studentů.

Erasmus mi otevřel nové dveře ke vzdělání a k přátelům a posunul mé hranice a poznání sebe sama zase o píď dál. O tom, jakou neskutečnou příležitost Erasmus představuje, se už však musí člověk přesvědčit sám.

Vydáno: 12. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 12. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.