The Physiological Society Workshop na Ústavu fysiologie

Ústav fysiologie 2. lékařské fakulty uspořádal na vyzvání britské The Physiological Society čtyřdenní seminář experimentální fysiologie krevního oběhu a plic. Hlavním tématem byla fysiologie plicního oběhu a na jeho organizaci se spolupodílel i Ústav patologické fysiologie fakulty a proto jsme panu profesorovi MUDr. Janu Hergetovi, DrSc., položili několik otázek.
 
Pane profesore, jak jste takový seminář organizovali?
Seminář měl dvě části: přehledné přednášky a demonstrace s nácvikem metod. Dvanáct 45 minutových přehledných sdělení přednesli mezinárodně respektovaní odborníci v daných oblastech (2 z USA, 8 z Anglie a 2 z našeho ústavu). Diskuse nebyla nijak omezována.
 
Jak se do programu zapojil kromě organizace semináře váš ústav?
Náš ústav zajistil praktickou výuku metod používaných v kardiovaskulárním výzkumu. Pět demonstrací připravil náš ústav, jednu pracovníci FÚAVČR. Všechny dvouhodinové demonstrace se opakovaly pětkrát, což umožnilo práci v malých skupinách (4–6 účastníků).

 
Některé demostrované metody jsou unikární a provádějí se jen na několika pracovištích ve světě (katetrizace plícnice a izolované perfundované plíce potkana).
K našemu potěšení se demonstrací účastnili se zájmem i přednášející. V neděli dopoledne si účastníci mohli experimentální metody vyzkoušet sami.
Připravili jsme skripta s návody k jednotlivým metodám a s videozáznamy jednotlivých postupů. To bylo obzvláště oceńováno přednášejícími. Integrativní fysiologie je na zřetelném vzestupu a těší se rostoucími zájmu i komerční sféry.
 
Komu byl seminář určen?
Seminář byl určen pro doktorandy a postdoky se zaměřením na plicní oběh. Těch přijelo 27, nejvíce – 7 bylo z Velké Britanie, z Čech pouze 4. Všichni na semináři prezentovali poster ze své současné práce. Některé postery byly velmi kvalitní, nejlepší (odborně, nikoliv nejkrásnější) byl odměněn. Seminář byl nesporně úspěchem. Cenné je i to, že si mladí pracovníci ústavu fysiologie ověřili, že umí něco, co není běžné a o co je velký zájem. Navíc na základě semináře již se hlásí doktorandi z Anglie, kteří chtějí na našem ústavě strávit delší dobu.

 
Pane profesore, děkuji za rozhovor.
-mc-

Vytvořeno: 18. 10. 2006 / Upraveno: 9. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK