Sympozium Spastická ruka – příklad úspěšné mezioborové spolupráce

Dne 25. 1. 2016 se pod záštitou děkana 2. LF UK Vladimíra Komárka a ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka konalo mezioborové klinické sympozium na téma Spastická ruka. Přeplněný kinosál s více než stovkou posluchačů, precizně připravené a přednesené prezentace a živá diskuse ke každé přednášce jsou dokladem kvalitní spolupráce mezi chirurgy, rehabilitačními lékaři, fyzioterapeuty a neurology v rámci FN Motol a 2. LF UK.


Přednášející z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství a z Neurologické kliniky seznámili posluchače s možnostmi moderní klinické diagnostiky spasticity v rámci jednotlivých neurologických diagnóz, se zásadami aplikace botulotoxinu pod EMG a SONO navigací i s možnostmi konzervativní terapie. Následující blok přednášek chirurgických názorně shrnul současné postupy terapie operační a protetické. Všichni přednášející kladli důraz na nutnou interdisciplinární spolupráci, která se v rámci naší nemocnice a fakulty velmi úspěšně rozvíjí.

Všem přednášejícím patří poděkování za vynikající přednášky s bohatou videodokumentací, za prezentace připravené se znalostí nejnovějších poznatků a možností moderní medicíny na dané téma. Posluchačům pak děkujeme za hojnou účast a aktivní diskusi. Sympozium jasně poukázalo na četné možnosti dalšího rozvoje mezioborové spolupráce jak na úrovni klinické, tak výzkumné.

Zde a níže předkládáme abstrakta jednotlivých přednášek, která mohou být inspirací k dalšímu zkvalitnění a rozvoji péče o pacienty se spastickým syndromem.

Za organizační tým
prof. MUDr. J. Hoch, CSc., prof. MUDr. V. Komárek, CSc., a prof. PaedDr. P. Kolář, Ph.D.

Vytvořeno: 3. 2. 2016 / Upraveno: 2. 2. 2017 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková